REFLEXIONS SOBRE EL SII (Subministrament Immediat d’Informació)

SII_1

 

Ja és conegut que a partir de l’1 de juliol entra en vigor el “Suministro Inmediato de Información” (SII), sistema creat per hisenda per poder controlar l’IVA.

Es tracta, bàsicament de subministrar a l’Agència Tributària la informació de les factures rebudes i emeses, en quatre dies, o sigui, quasi a temps real, de forma telemàtica.

Aquest sistema és obligatori per grans empreses (facturació superior als 6 milions €), per Grups d’IVA i per empreses inscrites en el REDEME (registre de devolució mensual d’IVA). I voluntàriament, evidentment, totes les empres no compreses en els anteriors punts que així ho decideixin.

Fins aquí, a gran trets, el concepte del SII.

Però ara, intentem anar més allà del que és la teoria.

En primer lloc, i la més visible, és la vessant tècnica, és a dir, la implementació del sistema. Per una banda estan els programes informàtics de gestió que utilitzen empreses i assessors i que han d’incorporar en el seu software aquesta aplicació; el que suposa una oportunitat de negoci per aquestes empreses és un maldecap per les persones que els han d’utilitzar. Hauran corredisses fins l’últim moment (hisenda ja ha avisat que no pensa endarrerir més la seva implementació) perquè tècnicament no és fàcil gestionar la quantitat d’informació que s’ha de passar a hisenda en el temps que ho requereix i amb els requisits tècnics demanats.

És per això, que hi ha qui preveu un col·lapse partir de l’1 de juliol, quan totes les empreses obligades (unes 63.000) comencin a enviar les seves dades. Ja es veurà…….

En segon lloc, ens ve al cap una pregunta quasi obligada. Quan entraran en el sistema la resta de les empreses? És veu lògic que Hisenda vulgui tenir a totes les empreses sota el seu control. És possible que al 2018. El seny diu que s’hauria d’esperar a que el sistema s’estabilitzi per després fer-ho obligatori a totes les empreses. En aquest punt és quan vindran els problemes importants, doncs s’haurien d’incorporar en el sistema, aproximadament, 1.300.000 empreses, petites i micro. (Encara que una part d’aquestes estan en el sistema REDEME, i per tant ja formen part de les afectades aquest 1 de juliol)

Aquestes empreses de reduïda dimensió i per tant amb una estructura i capacitat d’actuació limitada, veuran, per una banda, incrementats els seus costos de manera important en l’automatització dels seus sistemes informàtics, que no solen ser tan complerts com en les empreses mitjanes i grans, i, d’altra banda, es complicarà la gestió de la seva activitat perquè estan acostumades a un funcionament molt més flexible i al dia. Per tant, hauran desajustos funcionals que costarà eliminar perquè s’han arrelat com a filosofia empresarial. S’han de generar noves sinergies de com actuar amb la facturació i en general en la relació amb clients i proveïdors.

I en tercer lloc, i una mica seguint amb el fil anterior, aquest sistema conduirà a un canvi generalitzat en la gestió de la facturació. Ja hi ha hagut modificacions, no només en la normativa de l’IVA sinó també en el Reglament de Facturació (Real Decreto 1612/2012).

Des del 1 de gener del 2017 segons el Reglament, les factures s’han d’expedir i enviar abans del dia 16 del mes següent en el que s’hagi produït el meritament de l’impost d’IVA de l’operació (també s’aplica en les factures recapitulatives). Per tant, es fa coincidir el termini d’expedició amb el d’enviament, fent desaparèixer el termini d’un mes addicional per l’enviament.

Per tant, el SII aconsegueix acostar la comptabilització a la realització de l’operació.

Tant les factures emeses com les rebudes s’han de subministrar a hisenda com a molt tard abans del dia 16 del mes següent al meritament de l’IVA. Per tant, pot haver un dubte amb les factures expedides i emeses a final de mes, pensem dia 30/31, i que arriben al mes següent passat el dia 16, la comptabilització hauria de tenir data de la factura i per tant s’hauria d’haver transmès a hisenda fins el 16, però ja no s’arriba a temps, vol dir que passa a ser liquidada el mes posterior, o es perd?. És a dir, ens podem trobar que com emesa està en un període de liquidació i com a rebuda en el següent. Això s’acceptaria per hisenda?

Podem veure com queden uns quants matisos pendents de ser aclarits, veurem com es resolen. El que està clar que s’imposa una immediatesa en la gestió de la facturació per poder complir la llei.

A més, el no compliment d’aquests terminis serà causa de sanció pecuniària que pot arribar a un màxim de 6.000 euros/mes. Hisenda ha dit que de moment no prioritzarà la penalització, sinó que vol que totes les empreses puguin adaptar-se de manera no traumàtica. Bé……no sé si ho respectaran quan vegin que poden treure un bon pessic.

 

 

 

 


Sense respostes a "REFLEXIONS SOBRE EL SII (Subministrament Immediat d'Informació)"


    Si us plau, comentar aqui

    Pot afegir html

    Captcha *