RESERVES DE CAPITALITZACIÓ I D’ANIVELLAMENT

  De les novetats que més criden l’atenció en el nou Impost de Societats, és la figura de la reserva de capitalització i la reserva d’anivellament. A més de la incertesa que genera la novetat, la seva aplicació no està exempta de certa complexitat.Passem a intentar clarificar-les. RESERVA DE CAPITALITZACIÓ:Suposa un benefici fiscal perquè la seva conseqüència és no tributar la part de benefici de l’empresa que es destina a la constitució d’aquesta reserva.Ve a compensar els efectes negatius que ha suposat l’eliminació de la deducció per ...

Llegir més


PROJECTE REFORMA PLA GENERAL COMPTABLE

   Hi ha un projecte per Reformar el Pla General de Comptabilitat, en teoria hauria d'haver entrat en vigor el 01/01/2016 però encara no ha estat aprovat per l'ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) que depèn del “Ministerio de Economia y Competitividad”. Però davant l'evidència de la seva propera aprovació analitzarem els aspectes més importants. Per començar és una reforma que afecta sobretot a la comptabilitat de les Pimes, Entitats sense finalitat de lucre i a la formulació de Comptes Anuals Consolidats. Comencem amb les novetats: A) Es ...

Llegir més


I QUÈ VOL HISENDA DE NEYMAR?

Darrere el circ mediàtic que aquests dies ha acompanyat a Neymar Jr entrant i sortint de l’Audiència Nacional, (per cert, circ intencionadament atiat per/pel Madrid, a la recerca de la desestabilització del Barça davant la impotència de no poder-lo contractar), s’hi amaga hisenda. Doncs bé, en aquest article intentarem saber QUÈ li demana hisenda a Neymar i PER QUÈ. Sense entrar en la legalitat formal de la contractació, ni en els responsables, ni en altres detalls més “escabrosos” sobre el tema. Només anem al fons del tema fiscal. Abans de començar ...

Llegir més


Desaparició de les Societats Civils Privades

  Arran de les modificacions normatives introduïdes en la Llei 27/2014 de l’Impost de Societats, en el 2016 les Societats Civils Privades (SCP), aquelles amb personalitat jurídica i objecte mercantil tributaran per Impost de Societats. Aquest canvi suposa la quasi desaparició de les SCP ja que la majoria tenen objectiu mercantil, perquè era la figura més utilitzada perquè un o més autònoms poguessin explotar una activitat o negoci, sense la burocràcia ni els costos d’una societat mercantil. A grans trets, aquest canvi suposa dues alternatives: A) Passar a ...

Llegir més


Autònom o Societat Limitada Unipersonal?

  Autònom o Societat Limitada Unipersonal, que és el millor per mi? Aquesta és la pregunta del milió. Ja sigui al començar una activitat econòmica, o bé, un cop començada l'activitat, saber quina figura permetrà estalviar impostos i aconseguir més marge pel creixement. Per poder comparar i escollir s'ha de valorar valorar en diferents àmbits, encara que el més influent és evidentment el fiscal. Però analitzem-los tots per tenir una idea global.   Moment inicial:   AUTÒNOM S.L.UNIPERSONAL TRÀMITS CONSTITUCIÓ...

Llegir més


Com convertir-se en emprenedor o autònom IV

  En el quart i últim article d'aquesta sèrie es tractarà de com un autònom pot crear una societat limitada (S.L), és la forma jurídica més utilitzada en el nostre país.     Els punts que caracteritzen aquest tipus d'empresa són:   Es requereix un mínim d'un soci, sense existir límit màxim. En el cas d'un sol soci es crea una societat limitada unipersonal. Existeix un mínim de capital social de 3.005,06 € per constituir la societat. Ha d'estar totalment desemborsat, és a dir s'ha de fer efectiu al constituir. Aquest capital social pot ...

Llegir més


Com convertir-se en emprenedor o autònom III

En aquest tercer article intentaré explicar que ha de fer un treballador autònom per començar a treballar sota la forma de Societat Civil Privada (SCP). Com es podria definir la SCP? Doncs, els seus punts distintius són: la societat civil privada és la posada en comú de dues o més persones de béns, drets o activitats, amb l'ànim de repartir-se els guanys; no tenen personalitat jurídica; la responsabilitat dels socis és il·limitada i solidària, cosa que significa que els socis respondran de la totalitat dels deutes contrets amb el seu ...

Llegir més