Assessoria fiscal,
dret tributari i fiscalitat internacional


Amb el nostre assessorament fiscal li volem aportar valor afegit a la seva empresa. El que implica:

 • Modelar la fiscalitat més adient amb una bona planificació prèvia
 • Aportar les millors respostes i solucions a la relació davant l’administració fiscal (en qualsevol àmbit: local, autonòmic, estatal)
 • Avançar-se als possibles conflictes i problemes fiscals amb l’Administració
 • Solucionar qualsevol dubte fiscal

I evidentment, a més a més……

Assessoria fiscal a Barcelona

ASSESSORIA FISCAL

 • Presentació impostos, trimestrals i/o mensuals (IVA, IRPF, Impost Societats)
 • Presentació anual de l’Impost de societats
 • Presentació de Declaracions de Resum Anuals
 • Presentació de Declaracions informatives (036, 347,349…)
 • Declaració anual de Renda i Patrimoni
 • Declaracions no periòdiques (Impost de no residents (IRNR), IVA, etc…)
 • Presentació altres impostos
 • Aplaçaments i fraccionaments de deutes tributaries
 • Inspeccions fiscals, recursos i reclamacions, contestació requeriments
 • Apoderament de societats incloses en la Direcció Electrònica Habilitada (D.E.H)
 • Assessorament i planificació fiscal

Assessoria dret tributari a Barcelona

DRET TRIBUTARI

 • Consultes sobre les normes legals que determinen i afecten a les obligacions i deures del subjecte ( persona física, societat o entitat) davant del sistema tributari, tant estatal com autonòmic i local, així com els problemes que planteja la seva aplicació.
 • Procediment d’inspecció, recaptació, revisió (al·legacions, recursos i demés reclamacions de caràcter fiscal davant de qualsevol de les administracions), sancionador i delicte fiscal.

 

Assessoria fiscalitat internacional a Barcelona

FISCALITAT INTERNACIONAL

 • Consultes sobre la normativa fiscal de l’àmbit internacional, com els convenis de doble imposició, acords d’intercanvi d’informació i altres convenis o acords tributaris internacionals.
 • Fiscalitat de no residents, fiscalitat d’impatriats-expatriats, planificació fiscal internacional.