Assessoria laboral


Assessoria laboral a Barcelona

En el difícil món de les relacions laborals busquem sempre la millor solució per cada situació que es genera, estalviant costos i problemes personals.

I és clar, també fem….

 

 • Confecció nòmines
 • Confecció i presentació de les cotitzacions de Seguretat Social
 • Càlcul de liquidacions, preparació de la notificació d’acomiadaments i elaboració del rebut de la liquidació
 • Confecció de contractes laborals i assessorament sobre la normativa legal
 • Altes, baixes i modificacions de la situació davant la seguretat social
 • Confecció de resums mensuals de costos laborals
 • Declaracions de retencions d’IRPF de treballadors i professionals, i resums anuals
 • Tramitació de parts d’alta i baixa d’IT i/o IP en la Seguretat Social i Mútues
 • Confecció de cartes de cessament, sancions, canvis de situacions laborals
 • Aplaçaments o fraccionaments de pagament a la Seguretat Social
 • Tràmits diversos amb la Seguretat Social i altres organismes laborals
 • Inspecció de Treball i Conciliacions, qualsevol acte davant la jurisdicció social
 • Assessorament laboral per empreses, autònoms i treballadors