Increment pagament a compte Impost Societats 2017 per compensar dèficit

Al mes de juliol, com es recordarà, la Comissió Europea volia multar a Espanya per superar el dèficit fiscal exigit pel 2015, i per les dades desfavorables de l’inici del 2016.

Doncs bé, el ministre d’economia ja en funcions, Luis de Guindos, va oferir pel 2017 un increment en els pagaments a compte de l’Impost de Societats, el que suposaria segons ell incrementar la recaptació en 6.000 milions d’euros i així situar el dèficit per sota del 3% en el 2017.

Aquesta solució plantejada per De Guindos aporta dos dubtes.

reserves5El primer és que, augmentar la retenció no implica un increment de recaptació, ja que quan es liquidi pròpiament l’impost es descompta el ja pagat, per tant en realitat el que consisteix és en avançar els diners. És a dir, es finança a l’Estat. L’única manera per incrementar la recaptació, és que es prolongués en el temps. Però s’ha dit des del Govern que seria una mesura temporal d’un any, per tant només s’està diferint el forat recaptatori, es trasllada a un futur immediat.

El segon dubte és que per realitzar aquest canvi s’ha de fer mitjançant llei, per tant es necessita un Govern que governi. El que vol dir que mentre estigui en funcions no es pot prendre aquesta mesura, i pel que s’intueix no hi haurà Govern fins final d’any, anant ràpid. Per tant, queda enlaire, ja que a més depèn de qui finalment governi.

Però entrem en què significa realment la mesura.

El pagament a compte de l’Impost de Societats (IS) es realitza durant els 20 primers dies dels mesos d’abril, octubre i desembre. Hi ha dues opcions de càlcul:
Opció 1a: Modalitat general. La base es la quota íntegra de l’últim IS presentat i liquidat a hisenda.
Opció 2a: Es calcula la base imposable, és a dir els guanys del període dels 3, 9 o 11 primers mesos de l’exercici respecte del que es realitzi el pagament fraccionat. És a dir, que en el pagament fraccionat de l’abril, es fa un tancament dels tres primers mesos i es calcula l’IS per obtenir la base imposable. I així respectivament amb els altres pagaments.

Les empreses que tenen una facturació en l’exercici anterior superior a 6 milions d’euros estan obligades a l’opció 2a. Les que tenen una facturació inferior poden escollir quina opció prefereixen.

Doncs bé, segons la normativa actual del 2016:
– les empreses acollides a l’Opció 1a, s’apliquen un 18% a la base
– les empreses acollides a l’Opció 2a, s’apliquen a la base un tipo de gravamen que és el resultat d’aplicar (5/7 * tipo gravamen de l’IS). És a dir les empreses que tenen el general del 25% de tipus impositiu, s’aplicaran un 17% en el pagament a compte.

Ja no s’apliquen els tipus incrementats si es factura més de 10 milions, i desapareix el mínim del 12% per empreses amb facturació superior a 20 milions.

Doncs bé, que suposa la modificació que vol introduir ara de Guindos pel 2017? Doncs recuperar els tipus incrementats per més de 10 milions de facturació i el mínim per facturació de més de 20 milions.

Del que es parla amb la mesura seria, establir pagaments fraccionats entre el 20% i el 27% sobre la base imposable per les empreses de xifra de negoci superior a 10 milions d’euros; i per les empreses de 20 milions de negoci, s’exigirà un pagament mínim sobre el resultat comptable superior al 12%.

Per tant, ja es veu que es posar un pegat per sortir momentàniament de la situació compromesa en la que es troba el Govern espanyol davant de Brussel·les.

 


Sense respostes a "Increment pagament a compte Impost Societats 2017 per compensar dèficit"


    Si us plau, comentar aqui

    Pot afegir html

    Captcha *