Les pujades d’impostos pel 2017

 montoro-pujada-2017

 

El govern espanyol prepara pel 2017 una bateria de pujades d’impostos i altres mesures restrictives i de control per proporcionar a Brussel·les l’ajust de com a mínim 5.500 milions, necessaris per assegurar el compliment de l’objectiu de dèficit del 3,1% en 2017.

Per tant, ja ens podem agafar fort que venen corbes. És clar, que si hem de fer cas al Ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, no es tocaran ni l’IVA ni l’IRPF. La meva opinió, és que dubto que pugui mantenir la seva paraula, i penso que al final l’IVA acabarà retocat a l’alça.

Però anem a les mesures que ja estan sobre la taula:

A) Increment dels següents impostos:
– Societats
– Tabac i alcohol
– Hidrocarburs

B) Creació dels impostos:
– Sobre begudes ensucrades
– “Eurovinyeta”

C) Prorrogar:
– Impost sobre Patrimoni

D) Mesures de control i restrictives:
– Incrementar la vigilància sobre les liquidacions d’IVA
– Endurir els requisits per ajornar el pagament dels deutes pendents amb l’Agència Tributària
– Reduir els pagaments en efectiu

 

impostos-increment-2017

 

Respecte l’Impost de Societats, “diuen” que no es modificaran els tipus impositius actuals que la reforma persegueix eliminar les bonificacions que llasten la recaptació i que afectaran només a les empreses amb una facturació superior a 10 milions d’euros anuals, unes 9.000.

Els ajustos aniran dirigits a limitar la compensació de bases negatives i l’exempció de dividends d’origen nacional i estranger.

Pel que fa a la limitació de bases negatives, les empreses, inclosa la banca, acumulen pèrdues per valor de 250.000 milions d’euros. Doncs bé, fins el 2015 es podia compensar un 25% de la base imposable prèvia, amb la reforma del 2015 aquest percentatge arribava al 60% en el 2016 i al 70% en el 2017. Doncs bé, els plans del Govern és tornar a rebaixar aquest límit, ja en el 2017, per tornar a apropar-se al 25%.

Pel que fa als dividends, es planteja tornar a limitar l’exempció dels dividends d’origen nacional, fins el 2015 només eren exempts els d’origen estranger. A on té incidència l’exempció d’origen nacional és en la seva aplicació a les plusvàlues per venda de filials espanyoles, ja que impedeix la doble imposició per la plusvàlua d’una venda i la plusvàlua corresponent al fons de comerç o revalorització latent dels actius de la filial.

 

Respecte l’Impost sobre el Tabac pujarà arrel d’una sentència del Tribunal de Justícia de la UE que obliga a Espanya a eliminar el sistema actual de doble mínim, que consisteix en un tipus impositiu que s’incrementa quan el preu està per sota d’un límit predeterminat. La idea és adoptar el sistema alemany per tal de tenir una estructura fiscal menys vinculada al preu.

 

Respecte l’Impost sobre l’Alcohol, hisenda al·lega que Espanya té els tipus impositius més baixos de l’UE.

 

Pel que fa a l’Impost d’Hidrocarburs es vol pujar la part que afecta a la fabricació, ja que no es vol perjudicar ni a transportistes professionals ni autònoms.

 

Hisenda es planteja implantar l’”Eurovinyeta” que serà una taxa que deuran pagar els vehicles pesats de mes de 3,5 tones.

 

També s’està estudiant la creació d’un Impost sobre les begudes ensucrades, tal i com recomana l’OMS (Organització Mundial de la Salut) que suggereix que tingui un tipus del 20%, per limitar·ne el seu consum.

 

Respecte els impostos ens queda la pròrroga de l’Impost de Patrimoni. Es va suprimir en el 2008, es va tornar a instaurar en el 2011 temporalment però sembla que es quedarà. El Govern habilitarà la no-bonificació automàtica de l’impost, calculant el seu impacte en 1.300 milions que beneficiarà a les “autonomies”.

 

Només ens resta comentar les mesures de control i restrictives, són les mesures que estan menys elaborades i són només idees que cal vestir.

diners-restriccio-efectiu

Incrementar la vigilància sobre l’IVA. És una mesura aquesta que sempre està sobre la taula encara que mai saben com donar-li efectivitat, poder controlar les liquidacions i actuar. En aquest tema penso que hi ha un punt de tebiesa de l’Administració en les ganes reals de desemmascarar el gran frau. Es vol posar el focus en operacions submergides realitzades entre empreses promotores, majoristes i de serveis.

Es vol endurir els requisits per concedir ajornaments de deutes amb Hisenda. El deute sense cobrar que acumula l’Agència Tributària frega els 50.000 milions d’euros, dels quals gaire bé 28.289 milions ja han ultrapassat el termini màxim de pagament (uns 2 anys en supòsits de sol·licituds la resolució de la qual es realitza de forma automatitzada i en atenció a la quantia del deute). El Ministre d’Hisenda, Montoro, argumenta que “tenint facilitats de crèdit no té sentit que les empreses es financin amb la Hisenda de tots”. En aquest argument hi ha un problema important, a part de que hisenda som tots és pura demagògia, no és cert que el finançament arribi a tothom, de tots es sabut que les Pimes, encara ara, tenen dificultats serioses per obtenir finançament bancari. Per tant, serà una mesura que perjudicarà bàsicament al teixit productiu de petita dimensió.

I per últim està la mesura de reduir el pagament en efectiu encara més, recordem que ara el límit és de 2.500 euros. Els tècnics del ministeri d’hisenda reclamen que el màxim permès siguin 1.000 euros i que no siguin deduïbles en l’IRPF ni en Societats les factures al comptat superiors a aquest import. En aquest tema encara esta tot per fer.

 

 

Com es pot veure el 2017 serà un any difícil, i més tenint en compte que els pressupostos del 2017 no es podran aprovar en termini i per tant s’anirà a pressuposts prorrogats del 2016, i una retallada de despesa d’uns 5.000 milions com a sostre de despesa del 2017.

 


Sense respostes a "Les pujades d'impostos pel 2017"


    Si us plau, comentar aqui

    Pot afegir html

    Captcha *