Gestió econòmica d’Entitats Esportives i Fundacions


 

Gestió econòmica d’Entitats Esportives

Les Entitats Esportives tenen una gestió econòmica especial marcada per:

  • una fiscalitat canviant i específica que afecta tant a les entitats com als esportistes
  • una comptabilitat adaptada i amb peculiaritats
  • un finançament que explora altres vies com el. patrocini i/o mecenatge i els inversos, sobretot els estrangers
  • una marca que cal donar·li un valor i consolidar·la en el mercat

Tot això fa que les entitats esportives necessitin d’una gestió diària que és un repte en si mateixa per generar un model econòmic que els permeti créixer.

AMM Assessoria sabem de totes aquestes peculiaritats i li donem la resposta més adient a cadascuna d’elles. Perquè les entitats esportives a més d’actuar com empreses que han de sobreviure en el marc legal, tenen una ànima que cal mimar. Per això estem al seu costat i les acompanyem en tot el procés de gestió econòmica.

 

 

Gestió econòmica de Fundacions i altres entitats no lucratives

Les Fundacions i altres Entitats no lucratives són una figura tan especial en el nostre ordenament legal que tenen una llei específica que regula la seva fiscalitat.

Aquest règim fiscal determina molt el seu funcionament social i de gestió econòmica diària.

A més a més, són figures jurídiques que estan sotmeses a molts canvis normatius, degut a que són afectades per impostos diversos i per obligacions legals i mercantils dictades per les administracions que les autoritzen. Aquest marc legal també afecta als donants que són els que aporten els fons per finançar l’activitat d’aquestes entitats. 

AMM Assessoria sabem del dia a dia en la gestió econòmica de les entitats no lucratives i per això donem les eines i la gestió per acomplir les seves obligacions formals. I així poder potenciar la seva vessant essencial que és la social.