Autònom o Societat Limitada Unipersonal?

 

Autònom o Societat Limitada Unipersonal, que és el millor per mi?

Aquesta és la pregunta del milió. Ja sigui al començar una activitat econòmica, o bé, un cop començada l’activitat, saber quina figura permetrà estalviar impostos i aconseguir més marge pel creixement.

Per poder comparar i escollir s’ha de valorar valorar en diferents àmbits, encara que el més influent és evidentment el fiscal. Però analitzem-los tots per tenir una idea global.

 

Moment inicial:

 

AUTÒNOM

S.L.UNIPERSONAL

TRÀMITS CONSTITUCIÓ

 • Simplicitat de tràmits

 • Baix cost per formalitzar l’activitat. No cal capital inicial ni tràmits administratius (notari, registre mercantil, etc.)

 • Major complexitat en els tràmits de constitució

 • Major cost per formalitzar l’empresa. Es requereix capital inicial (3.005 €), tràmits davant notaris, inscripcions en registre mercantil, etc…

TRÀMITS DE GESTIÓ

 • Simplicitat per gestionar l’activitat. Les exigències normatives són bàsiques

 • Gestió més complexa de l’empresa, s’han de complir normatives més exhaustives, el que implicarà més especialització

RESPONSABILITAT

 • Il·limitada: sense separació entre bens privats i empresarials

 • Limitada: es diferencia entre bens privats i empresarials

 

Per tant, en el primer moment degut a l’estalvi de costos i simplicitat de tràmits, la millor opció és donar-se d’alta com autònom.

 

 

Un cop iniciada l’activitat, ens fixem en la tributació:

AUTÒNOM

S.L.UNIPERSONAL

DECLARACIONS TRIMESTRALS

DECLARACIONS TRIMESTRALS

Liquidació IVA i IRPF

 

Dues opcions:

 1. Estimació directa

Concepte:

Pagament en base a la facturació

Càlcul:

IVA pagar = IVA repercutit-IVA suportat

IRPF = 20% guany trimestre

 

 1. Estimació Objectiva (mòduls)

Concepte:

Pagament de quantitat fixa independentment del volum facturat

Càlcul:

Es basa en una sèrie d’indicadors que dependran del mòdul

 

Liquidació IVA i IS

 

Una opció:

Concepte:

Pagament en base a dades comptables

Càlcul:

IVA pagar = IVA repercutit –IVA suportat

IS = 18% de la quota íntegra de l’exercici anterior

DECLARACIONS TANCAMENT EXERCICI

DECLARACIONS TANCAMENT EXERCICI

IRPF:

 • El guany obtingut es traslladarà a la renda de l’exercici

 • L’IRPF és un impost progressiu, és a dir que quan s’incrementen els ingressos es paga més. Segons es veu en aquesta taula trams IRPF del 2013:

de

a

Retenció

0 €

17.707,20€

24,75%

17.707,20€

33.007,20€

30,00%

33.007,20€

53.407,20€

40,00%

53.407,20€

120.000,20€

47,00%

120.000,20€

175.000,20€

49,00%

175.000,20€

300.000,20€

51,00%

300.000,20€

 

52,00%

 

 

IS:

 • Aplica un percentatge fixe sobre el guany comptable. Els tipus aplicables en el 2013 són:

 

Empreses reduïda dimensió:

General —— 25%

Si es donen certes condicions:

Fins 120.202,41€ ——————– 20%

Des de 120.202,41€ ———————– 25%

 

Resta d’empreses:

General —— 30%

 

A nivell fiscal es pot comprovar que, en termes generals, a partir de 33.000€ aproximadament, un autònom paga més impostos que una empresa. Per tant, a partir d’aquesta xifra, quant més ingressos hi hagin menys pagarà una empresa.

 

 

Altres temes a considerar són:

 • Comptabilitat:

Les exigències normatives obliguen a les empreses a portar una comptabilitat més exhaustiva, a presentar comptes anuals en el Registre Mercantil, etc. En canvi els autònoms només tenen l’obligació de portar un registre de factures emeses i rebudes.

Per tant, en aquest cas la complexitat en la comptabilitat de l’activitat en la S.L.Unipersonal suposa una major despesa, perquè es necessitarà una gestió professionalitzada.

 

 • Responsabilitat patrimonial:

Els autònoms tal i com s’ha esmentat, responen amb tots els seus bens; mentre que en una S.L.Unipersonal els soci només respon per la seva aportació a l’empresa, és a dir que en cas de deutes només s’aniria contra el patrimoni de l’empresa.

En aquest punt, doncs surt molt millor tractada la S.L.Unipersonal que l’autònom.

 

Hi han altres temes en els quals no hi ha diferència entre autònom i societat limitada unipersonal, per això no formen part d’aquest article, com poden ser la contractació de personal, el lloguer de local, etc…..

 


Sense respostes a "Autònom o Societat Limitada Unipersonal?"


  Si us plau, comentar aqui

  Pot afegir html

  Captcha *