Mesures per incentivar la contractació de joves menors de 30 anys i emprenedors

  El Real Decret-Llei 4/2013 aprovat pel consell de ministres el 22 de febrer forma part de l'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove 2013-2016 que preveu una sèrie de mesures destinades a impulsar la contractació juvenil i l'emprenedoria i contribuir així a la reducció de la desocupació en aquest col · lectiu. El títol primer desenvolupa l'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove 2013-2016 que s'emmarca en l'objectiu d'impulsar mesures dirigides a reduir la desocupació juvenil, ja sigui mitjançant la inserció laboral per compte d'altri o per mitjà ...

Llegir més


Reforma del sistema de pensions

  El mes de novembre el Govern ha aprovat la reforma del sistema de pensions que entrarà en vigor el 2013 i que eleva l'edat de jubilació als 67 anys en un horitzó de 15 anys, fins 2027.   DRET LEGAL A LA JUBILACIÓ El dret legal a jubilació se situa amb caràcter general en un interval entre 63 i 67 anys, articulat de la següent manera: - Jubilació ordinària: S'incorpora el concepte de carrera laboral completa davant la Seguretat Social per als treballadors que hagin cotitzat 38 anys i 6 mesos. L'edat de jubilació dels treballadors que acumulin la ...

Llegir més


Canvi tipus impositiu IRPF

    El Real Decret-Llei aprovat el 12 de juliol del 2012 i publicat al BOE el 13 de juliol del 2012 suposa una reforma en l'IRPF que inclou una modificació en els tipus impositiu de les retencions a aplicar per professionals i altres autònoms. A nivell general es modifica la legislació existent i totes les activitats professionals queden subjectes a una retenció del 19% de l'IRPF, a més s'estableix que el tipus reduït que es pot aplicar els primers anys d'activitat (primers tres exercicis fiscals) és del 9%. Ara bé, com a mesura transitòria s'estableix ...

Llegir més


Canvi tipus impositiu IVA

  El Real Decret-Llei 20/2012 aprovat el 13 de juliol del 2012 i publicat al BOE el 13 de juliol del 2012, suposa una reforma en l'IVA que inclou una modificació en els tipus impositiu a aplicar i una reorganització de les activitats subjectes a aquests. Aquests canvis entraran en vigor l'1 de setembre de 2012.  Canvi en els tipus La reforma suposa un increment en el percentatge a aplicar als productes i serveis enquadrats en els tipus impositius general i reduït. El tipus super-reduït no canvia i roman subjecte al 4% de gravamen. El tipus general passa del 18% ...

Llegir més